top of page
Etsi
  • TarjaK

Mäen päälle on vaikea harpata, mutta askel askeleelta sinne pääsee

Vain 9 % yrityksistä mieltää itsensä digitalisaation edelläkävijäksi. 72 % yrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita. Lue Tarja Elorannan ajatuksia datan ja digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnassa. Mäen päälle on vaikea harpata, mutta askel askeleelta sinne pääsee.

Digitalisaatio, ihmisläheinen muutoksen johtaminen
Tarja Elorannan blogi HRMWIZ yrittäjäverkostossa: Mäen päälle on vaikea harpata, mutta askel askeleelta sinne pääsee.

Havahduin Elinkeinoelämän keskusliiton tekemään tutkimukseen. Sen mukaan suomalainen pk-yrityskenttä on vahvasti jakautunut suhteessa siihen, miten ne hyödyntävät datan ja digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Tutkimuksessa havaittiin, että 9 % yrityksistä mieltää itsensä digitalisaation edelläkävijäksi, 56 % seuraa tai hyödyntää digikehitystä ja 35 % yrityksistä mukautuu datan ja digitalisaation hyödyntämiseen passiivisesti tai ei pidä ilmiötä liiketoiminnalleen merkityksellisenä. Samassa tutkimuksessa 72 % yrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.


Tutkimuksen mukaan 72 % yrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.

Digitaalisilla ratkaisuilla paljon hyötyjä


Yritysten pääomasta suurin osa, jopa yli 80 % on tietopääomaa. Tämä tarkoittaa mm. henkilöstön osaamista, suhdepääomaa ja rakenteellista pääomaa, kuten prosesseja, organisaation kulttuuria ja dataa. Tätä pääomaa on tärkeää vaalia ja kehittää systemaattisesti, jolloin yritys voi sen avulla mahdollistaa erikoistumisensa ja kilpailukyvyn parantamisen.Teknologian kehittyminen luo uusia mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiseen, prosessien tehostamiseen sekä lisäarvon tuottamiseen asiakkaille.


Miten yritysten johtoa voidaan tukea hahmottamaan paremmin, mitä teknologialla voidaan tehdä ja mitkä ovat ensimmäiset askeleet tässä muutoksessa.

Parhaimmillaan teknologia mahdollistaa tehokkaan tiedon virran ja on yksi palanen kokonaisuudesta, joka vastaa kysymykseen, miten yrityksen strategiset tavoitteet saavutetaan. Tekoälyn hypetyksessä saatetaan kuitenkin välillä mennä harhaan ajatellen, että kun hankimme tuon järjestelmän, se ratkaisee kaikki ongelmamme. Suomen yrittäjien tutkimuksessa havaittiin, että vain harvat pk-yritykset hahmottavat, miten he voisivat tehostaa yrityksensä toimintaa digitaalisilla teknologioilla. Suomen Yrittäjien ja EK:n tutkimus tuovat molemmat esiin ison haasteen. Miten osaaminen saadaan parannettua ja toisaalta, miten yritysten johtoa voidaan tukea hahmottamaan paremmin, mitä teknologialla voidaan tehdä ja mitkä ovat ensimmäiset askeleet tässä muutoksessa.  Tietojohtaminen ry on yksi näistä hienoista verkostoista, joiden kautta voidaan jakaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä  sekä oppia toisiltamme. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän käytännönläheisiä, ymmärrettäviä esimerkkejä toimivista keinoista uudistumisessa. Yrittäjä itse on harvoin vahva it-osaaja, joten ulkopuolisen luotettavan tahon tuki on usein tarpeen. Teknologia ei kuitenkaan ratkaise kaikkia haasteita yrityksessä, vaan tarvitaan paljon ennakoivaa prosessien ja toimintojen arviointia vaihe vaiheelta.


Uudistuminen koskettaa meitä kaikkia


Muutos näkyy monella toimialalla tänä päivänä. Olemme kuulleet työn murroksen vaikutuksista rutiinityön tehtävistä asiantuntijatyön suuntaan. Myös johtaminen muuttuu. Ketterät työtavat haastavat kulmahuoneessakin istuvaa johtajaa miettimään omaa rooliaan organisaatiossa. Introvertti asiantuntijajohtaja voi tarvita rohkeutta siirtyessään matalampaan organisaatioon. Muutos näkyy myös asiakkaille muuttuvine palveluineen, uuden oppimisen tarpeena. Miten oppia käyttämään applikaatioita ja tunnuslukuja kasvokkain kohtaamisen sijaan ja miten muodostaa luottamusta uusiin digitaalisiin palveluihin.


Uudistuminen vaatii uutta ajattelua ja ymmärrystä

Dialogin tarve on suurempi kuin koskaan.

Dialogin tarve on suurempi kuin koskaan. Kun erilaiset osapuolet tai sidosryhmät otetaan hyvissä ajoin mukaan tulevaisuuden suunnitteluun, voidaan saada aikaan täysin uudenlaisia palveluita tai toimintatapoja. Kuulemalla erilaisia näkemyksiä ja kohdatessa erilaisella osaamisella olevia ihmisiä, on huikea mahdollisuus kasvattaa ymmärrystä, oppia ja kehittyä. Samalla voidaan rakentaa vahvaa toimivaa luottamuksellista kumppanuutta, joka kantaa pitkälle. Eiköhän oteta yhdessä katse kohti mäen harjaa, askel askeleelta...
12 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page