top of page

Dialogin vuoro 

Erätauko-fasilitoijakoulutus

Etäkoulutus varattavissa min. 5 henkilön ryhmille

Järjestäjä: Tarja Eloranta, coachaas.fi

Oletko miettinyt keinoja, miten saada tämän kevään poikkeustilan opit ja kokemukset esille, että voisi paremmin valmistautua syksyyn?

 

Avoimen, rakentavan ja tasa-arvoisen dialogin kautta tämä onnistuu ja samalla vahvistat tiimisi tai työyhteisösi yhteishenkeä, muutosvalmiutta ja luottamusta ja matkaatte yhdessä vahvempina eteenpäin. ​

Dialogin vuoro  - Erätauko - fasilitoijakoulutuksen tavoitteena on

  • Oppia fasilitoimaan erätauko - dialogeja sekä kasvotusten että verkossa

  • Oppia itse erätauko-menetelmä, suunnitella ja järjestää dialogeja 

  • Oppia edistämään avointa ja rakentavaa dialogia - miten kohdata erilaisia keskustelijoita ja saada kaikki osallistumaan 

  • Koulutuksen jälkeen osaat hyödyntää erätauko-materiaalia ja fasilitoida erätauko - dialogeja ja osallistua Erätauko-fasiloijien vertaisryhmään

Miksi avoin ja rakentava keskustelukulttuuri on tärkeää? 

  • Yrityksissä ja yhteiskunnassamme tarvitaan dialogia kompleksisessa toimintaympäristössä luomaan ymmärrystä ja liikettä kohti yhteistä suuntaa.

  • Dialogin avulla voidaan löytää uusia näkökulmia ja ideoita, jotka ruokkivat innovatiivisuutta ja sitä kautta yritykselle kilpailukykyä tai yhteisölle uusi ratkaisuja parantaa hyvinvointia yhteiskunnassa. 

  • Erätauko auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. 

  • Samalla rakennat luottamusta ja osallisuutta yhteisössä.

  • Toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen. 

Dialogia voidaan soveltaa monella alalla.

 

Koulutus sopii esimiehille, asiantuntijoille, ylimmälle johdolle, henkilöstön kehittäjille. 

Lisää tietoa ja varaukset tarja.eloranta@kmfuture.fi

bottom of page