top of page

VOIMAKEHÄ® LISENSSIVALMENNUS ETÄVALMENNUKSENA

POSITIIVISEN PSYKOLOGIAN LAAJA VAHVUUSNÄKEMYS JA OHJAUSKONSEPTI

 

 

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

 

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen valmentamiseen ja ohjaamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. VOIMAKEHÄ® -työkalua ja -teoriaa voi hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti

 

  • itsetuntemukseen ja itsensä kehittämisen sekä hyvinvoinnin tukemiseen

  • työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen

  • työnohjaukseen ja valmentamiseen

  • ammatinvalinnan ja uraohjauksen työvälineeksi sekä

  • johtamiseen ja esimiestyöhön

 

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennuksessa perehdytään syvällisesti

  • työkalun taustateorioihin ja positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen

  • teorioihin eri vahvuuksien lajien taustalla

  • vahvuuksien lajien väliseen dynamiikkaan

  • erilaisiin vaihtoehtoisiin tapoihin vahvuuksien tunnistamiseen sekä

  • työkalun ja ohjauskonseptin käytännön soveltamiseen oman työn näkökulmasta

 

Lisätietoja

 

Lue lisää VOIMAKEHÄ® -konseptista: www.voimakeha.info

 

Toteutus

 

VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennus sisältää 2 verkko-opetuspäivää (laskennallinen laajuus 5 op) puolen päivän moduleina. Toteutan VOIMAKEHÄ® -lisenssivalmennuksia sekä avoimina valmennuksina että tilauksesta.

 

Seuraava avoin valmennus alkaa marraskuussa 2021. Päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

VOIMAKEHÄ® -käyttölisenssi

 

Valmennuksen suorittanut saa oikeuden hankkia VOIMAKEHÄ®- käyttölisenssin. Lisensseihin voi tutustua osoitteessa www.voimakeha.info > lisenssit. Lisenssinhaltija voi käyttää ja soveltaa VOIMAKEHÄ®-työkalua ja mallia sekä hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssimateriaaleja omassa työssään.

Etävalmennuksen hinta

490 € + alv. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on oikeus hakea VOIMAKEHÄ®- valmentajan lisenssiä.

Kouluttaja

DI, eMBA, Tarja Kyllönen

Työyhteisövalmentaja ja HR konsultti

VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja -mentori

 

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu

 

tarja@3ksavo.fi, p. 050 569 4777

bottom of page