top of page
Etsi
  • TarjaK

Osaatko johtaa innostusta?

Päivitetty: 1. heinäk. 2020

Organisaatiossa vallitseva kulttuuri ja työilmapiiri heijastuvat aina suoraan asiakkaalle. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on tärkein onnistuneen asiakaskokemuksen tekijä. Ilman erinomaista henkilöstökokemusta ei voi myöskään syntyä loistavaa asiakaskokemusta.Tulokset ja tuottavuus paranevat, kun henkilöstö saadaan innostumaan hyvällä johtamisella.Työilmapiiriin ja yleiseen tunnelmaan vaikuttaa tunne-energia, jota syntyy kaikissa ihmisten välisissä kohtaamisissa. Kun vuorovaikutus ja koetut tunteet ovat positiivisia, se vapauttaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Samalla kasvavat luottamus ja yhteisöllisyys. Kun yksilöt kokevat työnsä merkitykselliseksi ja ovat motivoituneita, syntyy työniloa, tuloksia ja tyytyväisiä asiakkaita. Olemme siis kaikki tunnetyöläisiä, toimialasta ja työtehtävästä riippumatta.


Nosta uudet osa-alueet johtamisen keskiöön


Melko tuore ja kiinnostava näkökulma johtamisen kehittämiseen on positiivisen organisaation PRIDE-malli. Suomessa vasta vähän hyödynnettyyn teoriaan on väitöskirjassaan tarttunut Sanna Wenström (OAMK).


Innostava esimies onnistuu johtamaan alaisensa omille voimavyöhykkeilleen

PRIDE-teoria (Cheung, 2015) on dynaaminen ja kokonaisvaltainen näkemys innostavan, hyvinvoivan ja tuloksellisen laatuorganisaation osatekijöistä. Siinä johtamisen ja organisoinnin keskiöön nostetaan myönteiset tunteet ja vahvuudet sekä innostusta tukevat ja mahdollistavat rakenteet ja prosessit. Parhaimmillaan ne mahdollistavat henkilöstön keskittymisen ydintehtäväänsä ja samalla vapauttavat luovuuteen. Mitä vahvempia osa-alueet ovat, sitä parempi on henkilöstön hyvinvointi, tuloksellisuus, tehokkuus ja laatu.

Toinen kiinnostava Wenströmin käyttämä käsite on voimavyöhyke (power zone). Se on alue, jolla ihmisen luonteenvahvuudet, kyvyt, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, resurssit ja arvot kohtaavat. Voimavyöhykkeellään ihminen on innostunut, onnistuu ja voi hyvin - kukoistaa. Innostava esimies onnistuu johtamaan alaisensa omille voimavyöhykkeilleen, mikä on avain koko organisaation onnistumiseen.


Innostus ei synny itsestään


Työssä innostumisen perusedellytyksenä on työpaikan sujuva arki, jonka syntymiseen tarvitaan luottamusta, avoimuutta, arvostusta, positiivisuutta, luovuutta, rohkeutta, vastuunkantoa ja sitoutumista. Työyhteisössä on oltava myös aitoa läsnäoloa, itsensä johtamista, palautteen antoa ja kannustusta. Samalla jokaisen pitää saada mahdollisuuksia ja tukea uuden kokeilemiselle sekä tilaa epäonnistumiselle.


Motivoivaa, arvostavaa ja kannustavaa johtamista

Tehtäväsi esimiehenä on lisätä työntekijöiden innostusta motivoivalla, arvostavalla ja kannustavalla johtamisella. Rohkaise jokaista työntekijää aloitteellisuuteen ja uudistumiseen. Tue alaistesi kehittymistä ja vahvista heidän uskoaan ja luottamustaan omiin kykyihinsä. Kiinnitä tietoisesti huomiota jokaisen onnistumisiin ja vahvuuksiin.


Innostusta tukeva johtaminen edellyttää esimieheltä hyviä sosiaalisia taitoja ja tunneälykkyyttä, sillä ihmiset voivat kokea samat toimenpiteet eri tavalla. Tavoitteena onkin, että autat alaisiasia löytämään omat sisäiset vahvuutensa ja voimavaransa. Silloin saat heidät myös käyttämään niitä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.


Tässä muutamia apukysymyksiä itsereflektointiin:


  • Miten sinä osoitat esimiehenä arvostusta? Millaisissa tilanteissa?

  • Tunnetko työntekijöiden potentiaalit, vahvuudet ja osaamisen? Miten hyvin hyödynnätte niitä työssänne?

  • Tiedätkö, mitkä asiat innostavat työntekijöitäsi? Voisiko näitä innostuksen lähteitä lisätä työssä? Miten voit tukea sitä, että työntekijäsi saa itsestään parhaan irti?

  • Miten mahdollistamme henkilöstön innostuksen ja voimavarojen säilymisen niukkenevien resurssien ja tulospaineiden alla?

Kirjoittaja: Tarja Kyllönen (tarja@3ksavo.fi)

25 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page